Ontvangt u ondersteuning vanuit de Wmo? Of heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u zelf ondersteuning inkoopt? Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Vanaf 2016 wijzigt de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo. De ouderbijdrage voor jeugdhulp vervalt per 2016.

 

Mensen met een chronische ziekte of een handicap kregen voor de extra kosten door hun aandoening een compensatie via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken (Wtcg) en de regeling Compensatie Eigen Risico (CER). Vanaf 2015 is de Wtcg en CER door het Rijk afgeschaft.

Harderwijk doet mLees meer: HARDERWIJKSE-UITDAGINGee met het initiatief waarbij ondernemers, maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen elkaar kunnen ondersteunen. Door het actief inschakelen van ieders netwerk en het inzetten van capaciteiten (menskracht, materialen en middelen) ontstaat een verbinding en kunnen mensen worden geholpen. De Harderwijkse Uitdaging helpt om verbindingen te leggen en capaciteiten beter te benutten.

Wanneer u inwoner bent van de gemeente Harderwijk en uw inkomen is lager dan 110% van de bijstandsnorm, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor de Maatschappelijke bijdrageregeling en de Individuele inkomenstoeslag (voorheen de Langdurigheidstoeslag).
Meer informatie? Bezoek www.socialedienstveluwerand.nl.

 

Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of bijstand? Dan heeft u dit jaar misschien recht op (eenmalig) extra geld. Dit is een tegemoetkoming in uw koopkracht. Kijk op www.laaginkomen.nl of u in aanmerking komt voor de koopkrachttegemoetkoming. Dit hangt af van uw inkomen, uw leeftijd en uw leefsituatie.

Komt u in aanmerking? Dien dan voor 31 december 2014 een aanvraag in bij de Sociale Dienst Veluwerand. Het aanvraagformulier is te downloaden op de website www.socialedienstveluwerand.nl en op te halen aan de Wethouder Jansenlaan 1 te Harderwijk.

 

.

Aanvullende gegevens