Harderwijk beschikt over een mooie aantrekkelijke en historische binnenstad. Maar net als in vele stadscentra en winkelgebieden in het land staan de winkeliers echter onder druk. Dit komt bijvoorbeeld door teruglopende winkelbestedingen, mede als gevolg van toenemende concurrentie met internet. Ook is de verwachting dat de vraag naar winkelruimte af gaat nemen..

Om de economische positie van winkeliers in de binnenstad te versterken, voert de gemeente in samenwerking met het Centrummanagement een aantal onderzoeken uit om de lokale situatie in kaart te brengen.

Enquête voor ondernemers

Onderdeel daarvan is een enquête voor de ondernemers in de binnenstad. Hierin wordt onder andere ingegaan op winkelleegstand, de aantrekkelijke binnenstad en toekomst van de winkelbedrijven. Ook krijgen de ondernemers gelegenheid hun wensen, gericht op de toekomst van de binnenstad, kenbaar te maken. De onderzoeksresultaten vormen een belangrijke basis om samen met ondernemers te komen tot een leegstandsstrategie voor de binnenstad.

Aanvullende gegevens