Ter herinnering aan zijn ambtsperiode als burgemeester, geeft John Berends met twee watertappunten (Vischmarkt en Hortuspark) en de Hanzestad-bebording een afscheidscadeau aan de inwoners van Harderwijk en Hierden...

De oude stadspomp op de Vischmarkt wordt weer in ere hersteld. Op 1 maart aanstaande stelt John Berends, oud-burgemeester van Harderwijk, deze stadspomp weer in gebruik en komt er weer drinkwater uit de pomp. De oude waterpomp komt in beheer bij Herderewich.
De waterpomp op de Markt krijgt een definitieve plaats in het Hortuspark en wordt aangesloten op de waterleiding.

Bij de toegangswegen naar Harderwijk komt nieuwe bebording met vermelding 'Hanzestad - Member of The Hanze'.


Programma
15.45 uur: Start programma op de Vischmarkt
Speech oud-burgemeester John Berends

16.00 uur: Overhandiging eerste glas water aan de heer Barend Schipper, huismeester Vischpoort/Herderewich
Dankwoord

16.15 uur: Informele bijeenkomst in restaurant Ratatouille

17.00 uur: Einde bijeenkomst

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Aanvullende gegevens