Hoe maak je het Nederlandse spoor voor de toekomst zo goed mogelijk bestand tegen verstoringen? ProRail, TU Delft en Universiteit Twente zijn onder de noemer ExploRail een reeks promotieonderzoeken gestart die zich op deze vraag richten. Voor het onderzoek is 5 miljoen euro beschikbaar. ProRail draagt voor 2,5 miljoen euro bij en Technologiestichting STW en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO voor de andere 2,5 miljoen euro.. {jcomments on}

Nederland heeft een van de drukst bereden spoorwegnetten van de wereld. Het treinverkeer op de bestaande infrastructuur neemt jaarlijks toe. Snel storingen kunnen traceren en oplossen is een randvoorwaarde voor goed lopend treinverkeer. De promotieonderzoeken moeten mogelijkheden aandragen voor slimmer en efficiënter spooronderhoud en –vernieuwing, waarmee storingen meer worden voorkomen en sneller kunnen worden opgelost. Er staan nog enkele promotieplaatsen open.

Vijf onderzoeken 
Er zijn vijf onderzoeken geselecteerd. Hierin komen vragen aan bod als: hoe kunnen we mankementen aan het spoor voortijdig signaleren? Hoe kunnen we verschillende manieren van onderhoud met elkaar vergelijken om de optimale te kiezen? Welke gegevens moeten met elkaar gecombineerd worden voor handige en adequate informatie over de toestand van het spoor? Wat kunnen we doen om de duur van verstoringen sneller in te schatten? Welke metaalsoort moeten we gebruiken om de duurzamheid van het spoor optimaal te vergroten?

ExploRail valt binnen het nieuwe innovatiebeleid van de overheid, onder de zogeheten Topsector Logistiek.

Aanvullende gegevens