Lees meer: Kiss en Ride station Harderwijk 2015Woensdag 13 mei 2015. Verkennende wandeling station Harderwijk. Start 19:30u. Locatie NS-Automaat Stationsplein. Wij stappen in de schoenen van forensen vanaf de P&R. Eindpunt Tennessee Harderwijk.
'Samen bouwen aan een nieuw Station'

De Klankbordgroep Stationsomgeving houdt vanavond een bijeenkomst in het in het CCNV in Harderwijk (Christelijk college Nassau-Veluwe). Aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen die zijn blijven liggen na de informatie-inloop, die vorige week werd gehouden in het stationsgebouw.
 

Lees meer: schets station HARDERWIJKWilt u op vaste tijdstippen bijeen komen om te sparren en te evalueren over de huidige ontwikkelingen Stationsomgeving Harderwijk. En met de projectpartijen delen wat er leeft onder de direct betrokkenen en waar verbeteringen aangebracht kunnen worden.

 

Lees meer: station-1Ben jij de persoon met de nodige ervaring? Wil jij op vaste tijdstippen bijeen om te sparren en te evalueren over de huidige ontwikkelingen Stationsomgeving Harderwijk. En met de projectpartijen delen wat er leeft onder de direct betrokkenen en belanghebbenden en waar verbeteringen aangebracht kunnen worden.

In een brief aan de gemeente Harderwijk heeft KBG Stationsomgeving aangegeven ook tijdens het bouwproces mee te willen praten en denken, dus aansluitend de  vaststelling ontwerpbestemmingsplan Stationsomgeving 2013. Richting de gemeenteraad heeft het college aangeven dat de klankbordgroep met instemming van de KBG is opgeheven. Dit is niet juist. Ook heeft de gemeente aangegeven in het burgerjaarversalg 2013; In de nabije toekomst wordt er een meedenkgroep met een bredere samenstelling gevormd. Tot op heden is geen 'meedenkgroep' door de gemeente ingesteld.  

Lees meer: spoor harderwijk IMG 20130719 104116Naar aanleiding van het op 4 juli 2013 gepubliceerde ontwerp-bestemmingsplan Stationsomgeving 2013 zijn er bij belanghebbenden in de omgeving vragen en bezwaren gerezen. Daarom is op 11 juli 2013 de KBG bij elkaar gekomen om het ontwerp-bestemmingsplan te bespreken. Waarna een gezamelijk visie is geformuleerd, die zal worden gedeeld met de gemeenteraad van Harderwijk.

.

Lees meer: spoorwegovergang harderwijk Weisteeg

Alsof ze trein niet willen missen. Heeft de projectgroep stationsgebied niet stil gezeten. Ze moeten wel. Naast het vervullen van een droom. Ligt er ook nog een pot met goud te wachten. Ruim 30 miljoen euro die toegezegd door o.a. de provincie. Maar deze gelden hebben een beperkte houdbaarheid en moet er voor 2015 de eerste schop in de grond zijn gegaan. Dus manoeuvreert de gemeente tussen de wettelijke regels door om het project door te laten gaan. Zoals het op het laatste moment, voor het zomerreces nog op de agenda zien te krijgen. Dit met minimale participatie.

.

Na 19 maanden wachten is het eindelijk weer zover. Op 18 september 2012 zal de klankbordgroep Stationsgebied Harderwijk weer bij elkaar komen. De aan de leden toegezonden agenda geeft geen blijk van een tweerichtingsverkeer tussen de gemeente en de overige belanghebbenden. Dit was een van de kritiekpunten op de werkwijze van de gemeente. Eén van de vragen die beantwoord gaat worden. Of de klankbordgroep zich laat beperken door de gemeente gestelde voorwaarden van deelname. Want voor de zomervakantie, gaf de VVD’er Edwin Saiboo* aan dat de klankbordgroep mede de agenda bepaald..

Aanvullende gegevens