Station in de media

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Lees meer: stentor 22 4 2015 interictyDe provincie Gelderland blijft zich inzetten voor een Harderwijkse Intercity-stop. Dat staat te lezen in het nieuwe coalitieakkoord, dat is opgesteld door de VVD, CDA, D66 en PvdA. Deze vier partijen vormen de komende jaren samen het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Het akkoord is maandag wereldkundig gemaakt. Zo belooft het nieuwe college dat het blijft lobbyen voor een Harderwijkse Intercity-stop. Of dat iets zal uithalen, valt te bezien. Lees meer>
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Lees meer: ermolonext-intercityStaatssecretaris Mansveld geeft antwoord op vragen PvdA REGIO/ERMELO/HARDERWIJK - Op vragen van het Tweede Kamerlid Hoogland (PvdA) heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Mansveld geantwoord dat een intercitystation in Harderwijk voorlopig niet aan de orde is.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

 

Ruim 15.000 treinreizigers ondervinden hinder van een Harderwijkse intercity-stop. Het aantal passagiers dat er profijt van heeft, ligt een stuk lager: 4000. NS concludeert daaruit dat Harderwijk geen intercitystation moet worden.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Lees meer: stentor-15mrt Herinrichting van stationsgebied Harderwijk begint met plaatsen bouwbordDe bouw van de nieuwe spoortunnel bij het station in Harderwijk wordt woensdag officieel 'afgetrapt' met het onthullen van een bouwbord door gedeputeerde Conny Bieze en wethouder Pieter Teeninga. Ook vertegenwoordigers van ProRail en NS zijn daarbij aanwezig. De aannemerscombinatie Reef/Strukton is inmiddels al in opdracht van ProRail aan de kant van het Jan van Nassaupark begonnen met een onderdoorgang.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Lees meer: harderwijk-intercity-de-stentor stopt nietEen Harderwijkse Intercity-stop is nog niet aan de orde. Met een kort, maar helder antwoord boort de NS alle hoop de grond in. Het aantal reizigers dat er voordeel van heeft, is simpelweg te klein, aldus NS-persvoorlichter Corien Koetsier. "Op dit moment is de Harderwijkse Intercitywens wat de NS betreft, dus niet realistisch." Je kunt je klok er op gelijk zetten. Als er verkiezingen zijn - gemeentelijk, provinciaal of landelijk - dan roepen politici vroeg of laat dat Harderwijk een Intercity-stop moet worden.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

De Strukton-bedrijven Reef Infra en Strukton Infratechnieken gaan het stationsgebied in Harderwijk herinrichten. De gemeente, ProRail en de NS hebben de opdracht met een waarde van 14,4 miljoen euro gegund aan het bouwconcern, zo werd bekend.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De Churchillaan in Harderwijk, ter hoogte van nummer 31, is van maandag 25 tot en met woensdag 27 augustus afgesloten voor doorgaand verkeer.

.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Er wordt opnieuw onderzocht of het aantal treinbewegingen tussen Harderwijk en Utrecht kan worden opgevoerd. Momenteel pendelen elk uur twee sprinters op en neer tussen de stations in beide plaatsen. Bekeken gaat worden of dat aantal kan worden verdubbeld. In samenwerking met de betrokken gemeenten, provincie Utrecht en Gelderland wordt het onderzoek uitgevoerd.Lees verder >

.
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Lees meer: met-rover-voor-intercityReizigersvereniging Rover gaat de handen ineenslaan met de gemeente Harderwijk om een snelle treinverbinding van Harderwijk naar de Randstad te realiseren. Doel is om intercity’s van Amersfoort door te trekken naar Harderwijk. Rover gaat het plan promoten in overleg met NS.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Staatssecretaris Mansveld moet een verklaring geven waarom er na jaren van onderzoek nog steeds geen zicht is op extra stoptreinen tussen Utrecht en Harderwijk. Dit zei Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie vrijdag tijdens een bezoek aan Putten. "De regio wacht al heel lang op de extra treinen, Ik wil een duidelijke deadline van het ministerie wanneer deze treinen komen. De beloftes die zijn gedaan moeten worden nagekomen." Dik-Faber heeft Mansveld via schriftelijke vragen om opheldering gevraagd.

.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

 

HARDERWIJK - De gele vertrekborden op het station moeten niet te snel worden afgeschaft, vinden consumenten-organisaties. Enkel elektronische informatie maakt het spoor kwetsbaar, vandaar dat de NS zich nog even beraadt. Een deel van de slechtzienden vreest het verdwijnen van de gele borden, omdat ze deze wel kunnen lezen, maar de digitale schermen op de perrons niet. Maar voor lang niet alle slechtzienden zijn de vertrouwde gele borden ideaal, nuanceert Paulien Vreman van Bartiméus, een organisatie voor blinden en slechtzienden. ‘Het bovenste gedeelte van de borden is voor veel slechtzienden niet leesbaar, omdat de tekst te hoog hangt, waardoor de afstand te groot is.’ 

Lees volledig artikel : Het gele bord dus als controlemiddel. 70 procent van de reizigers doet dat, blijkt uit een NS-klantonderzoek.,

 

.
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De tunnel die de gemeente Harderwijk onder het station wil maken, lijkt donderdagavond een hamerstuk te worden. Daardoor is de weg vrij om in 2014 te starten met de bouw. Wethouder Rob Daamen aan het woord >

.
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De voorkeursvariant voor de doortrekking van Randstadspoor naar Harderwijk is verder uitgewerkt. ProRail stuitte bij de uitwerking van deze variant op een tekort schietende infrastructuur. De aanleg van nieuwe infrastructuur is kostbaar en op korte termijn niet realiseerbaar. Een aanpassing in de dienstregeling lijkt vooralsnog ook geen passende oplossing te bieden. De regio Utrecht stelt alles in het werk om een zo goed mogelijke verbinding te realiseren die aansluit bij de uitgangspunten van het regionale spoorproduct Randstadspoor..

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Het Randstadspoor zorgt voor een kwartiersverbinding met Amersfoort en Utrecht.Dat betekent dat naast de gebruikelijke twee stoptreinen er ook twee sneltreinen in de richting van Amersfoort en Utrecht vertrekken. Tijdens de laatste gecombineerde vergadering van de commissies Openbare Werken en Sport en Ruimte van 8 mei (2012, sprak Marian Sinte Maartensdijk in namens de bezorgde bewoners van wijk West.

lees meer in de Stentor>

.
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

HARDERWIJK - Het nieuwe NS-station van Harderwijk gaat twee verdiepingen tellen met een ondergrondse kiosk die aansluit op de tunnel die onder de treinsporen door uitkomt in een parkachtig stationsgebied. Het nieuwe gebouw wordt een architectonische blikvanger, compleet met fietsenstallingen. Het oude stationsgebouw, de overdekte fietsenstalling en de overweg gaan tegen de grond om plek te maken voor nieuwe bushaltes. Lees meer> Nieuw NS-station blikvanger

.
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Het Randstadspoor leidt ertoe dat er vanaf 2016 elk uur twee extra Sprinters tussen Harderwijk en Utrecht gaan rijden. Deze extra treinen kunnen niet stoppen in Putten, omdat dit vertraging veroorzaakt voor de intercity die erachter aan komt. Alleen als de tijd tussen het stoppen en weer vertrekken van de trein op een perron kan worden teruggebracht tot 24 seconden, kan ook station Putten worden aangedaan. Lees meer  De Stentor

.
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Iedere ochtend sta ik -net als 1400 andere in- en uitstappers- op het station Putten. Mijn reis gaat meestal naar Utrecht, in een soms overvolle trein. Maar elke keer wordt het fijner om de trein te nemen vanuit Putten. Sinds afgelopen jaar is in het stationsgebouw een koffiehuis geopend, met echt fantastisch lekkere koffie. Want zoals een koffiekenner mij ooit vertelde: echte koffie doet iets met je, dat voel je. En de koffie in het koffiehuis op het station is van die kwaliteit. Benjamin, de exploitant heeft er een prachtige plek van gemaakt. Ook als je niet de trein neemt, maar gewoon lekkere koffie wilt kun je er terecht!.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De Fietsersbond Noord-West Veluwe past wellicht voor de uitnodiging om zitting te nemen in de klankbordgroep Stationsomgeving als haar inbreng stelselmatig wordt genegeerd. Dat stelt woordvoerder en bestuurslid Marc Beek. 

.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

In de Stentor van 26 november 2010 stond een artikel over de bouw van een tunnel onder het NS station van Harderwijk, naar aanleiding van het doortrekken van het Randstadspoor tot Harderwijk in 2015. Uiteraard is Progressief Ermelo blij met de uitbreiding van openbaar vervoer en zullen veel inwoners voordeel hebben van de mogelijkheid om voortaan vier keer per uur een trein te kunnen nemen voor het traject Amersfoort - Harderwijk..

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Goed nieuws voor Harderwijk. In de berichtenbrief Randstadspoor van december 2009 wordt gemeld dat na een haalbaarheidsstudie de knoop is doorgehakt. De regio Utrecht, provincie Gelderland, betrokken gemeenten en NS hebben ingestemd met de doortrekking van Randstadspoor naar Harderwijk.  Dit bericht is een opsteker voor onder meer de VVD die onlangs nog in de vrieskou actie heeft ge-voerd voor de komst van deze Intercity. lees meer>

.
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Lees meer: omroep-gelderland-intericty 2009Reizigersvereniging ROVER en de VVD Harderwijk-Hierden voeren maandagmorgen actie op station Harderwijk. Zij willen dat er een intercity op het traject Zwolle via Harderwijk naar Utrecht gaat rijden. Wie nu van Harderwijk naar Utrecht wil reizen met de trein, stopt onderweg tien keer of moet in Amersfoort overstappen en wachten.

Aanvullende gegevens